medlem-kontingent Generalforsamlingen har vedtaget følgende kontingentsatser. Kontingentet gælder for et medlemskab i ADA og er årligt som følger:
  • Firmamedlemmer:   kr. 3.125,00 inkl. moms
  • Privatmedlemmer:   kr. 2.500,00 inkl. moms
  • Seniormedlemmer:  kr. 1.500,00 inkl. moms


Hvilket medlemsskab skal du vælge? Se følgende muligheder.

Fimamedlem:
Dette medlemskab gælder for personer der driver selvstændig tegnestue eller personer der har økonomiske interesser og juridiske forpligtelser i en virksomhed. Dette kunne f. eks. være en partner.

Privat medlem:
Dette medlemsskab gælder for personer der er ansat i en virksomhed uden at have økonomiske interesser eller juridiske forpligtelser. Hermed menes et almindelig ansættelsesforhold.

Seniormedlem:
Dette medlemskab gælder for personer der ikke længere er på arbejdsmarkedet og samtidig modtager efterløn, førtidspension eller pension. Et seniormedlem kan fungere som konsulent og modtage et mindre honor for dette arbejde, selvom man er seniormedlem. Endvidere skal et seniormedlem mindst være fyldt 62 år.

facebook button   LinkedIn-button