medlem-medlemsfordele Medlemskab af Associerede Danske Arkitekter giver dig ret til at anvende betegnelsen ADA - Associerede Danske Arkitekter. Alle ADA-medlemmer kan på deres visitkort og brevpapir skrive "Arkitekt ADA", samt benytte ADA´s logo. Logo kan på ADA´s interne side under "Log ind" hentes til fri afbenyttelse.
Derudover får du skabt dig et netværk på landsplan.

Når du er medlem hos os, får du også tilbud om:
  • Deltagelse i studieturer (ca. hver 2. år)
  • Kurser og efteruddannelse
  • Virksomhedsbesøg
  • Deltagelse i konferencer
  • Mulighed for at invitere en kollega med til foreningens arangementer
  • Nyhedsbrev / ADA-internt
  • Deltagelse i foreningens arkitekturpris
  • Fagligt netværk på landsplan
  • Virksomheder og personer bliver repræsenteret på ADA´s hjemmeside
  • Mulighed for at profilere projekter og virksomhed på forsiden af ADA´s hjemmeside
facebook button   LinkedIn-button