arkitekter-hvorfor-sh En ADA-arkitekt arbejder med en bred vifte af opgavetyper, herunder nybygninger, ombygninger, renoveringer i alle størrelser. Opgaverne spænder fra ny carport og indretning af nyt køkken til større projekter som boliger, skoler, plejehjem, idrætsfaciliteter mv., samt bygninger tilhørende sundhedssektoren.
Private og offentlige samt bygherrer inden for erhverv hører til nogle af de klienter en ADA-arkitekt varetager rådgivningsopgaver for.
En ADA arkitekt arbejder således som uafhængig og professionel rådgiver hvor kreativitet, effektivitet, kvalitet, økonomi og tid er højt prioriteret.

At være bygherre eller at påtage sig ansvaret for, at være bygherre – er i sig selv en opgave, der kan være mere eller mindre krævende. Det vigtigste for bygherren er derfor at finde en samarbejdspartner, der foruden at kunne have tillid til, kan være bygherrens rådgiver og konsulent på alle områder og i alle byggeriets faser.

At opføre et byggeri - stort eller småt – stiller hver gang store krav til samtlige aktører, herunder også store krav til samarbejde mellem de involverede personer, hvor kravene i dag er større end nogensinde.
Væsentlige forudsætninger for et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde er arkitektens faglige evner og menneskelige egenskaber. Din ADA-arkitekt skaber værdi igennem en god dialog med dig som bygherre.

Alt dette er vigtige forudsætninger for et vellykket byggeri. 

Disse evner, egenskaber og forudsætninger er en ADA-arkitekt i besiddelse af.

Derfor bør du vælge en ADA-arkitekt! 
facebook button   LinkedIn-button