nyheder Ministerrådet har den 11. februar vedtaget det nye EU udbudsdirektiv, som kommer til at danne grundlag for en dansk udbudslov.
EU-parlamentet godkendte udbudsdirektivet den 15. januar 2014, og ministerrådet fulgte efter med sin accept den 11. februar 2014. Direktivet åbner for flere nye muligheder, og indeholder blandt andet følgende ændringer:
• Mere fleksible udbudsprocedurer
• Bedre adgang for SMV'er og nystartede virksomheder
• Mulighed for at justere i eksisterende kontrakter
• Bedre mulighed for dialog mellem ordregiver og leverandør
• Øget brug af elektroniske udbud.
Myndighederne får mulighed for at stille krav om miljømærker i deres udbud.
For at sikre den bedste udnyttelse af de nye muligheder, har regeringen nedsat et udbudslovsudvalg, der skal komme med forslag til en ny dansk udbudslov, som forventes at komme med sit forslag til en ny udbudslov henover sommeren 2014. Tiden må vise om de gode intentioner med direktivet kommer til udtryk i den nye udbudslov. DANSKE ARK vil fortsat søge at sikre, at arkitektvirksomhedernes holdninger bliver inddraget i arbejdet med at skrive en ny udbudslov.

Se Europaparlamentets og rådets endelige udgave af direktivet på dansk

Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens publikation over de væsentligste ændringer

Kilde: Danske Arkitektvirksomheder – www.danskeark.dk
facebook button   LinkedIn-button