profil-hvemerada-sh Foreningen blev stiftet i 1962 under navnet "Arkitektsammenslutningen". ADA - Associereede Danske Arkitekter blev senere stiftet som en paraplyorganisation for "Arkitektsammenslutningen", det som det oprindeligt startede med, og foreningen ”dpa–danske praktiserende arkitekter”. Arkitektsammenslutningen bestod hovedsageligt af ansatte arkitekter og bygningskonstruktører hvorimod dpa–medlemmer bestod af personer der drev selvstændige og uafhængige tegnestuer.

I 2006 blev "Arkitektsammenslutningen" og "dpa" nedlagt og foreningen ADA blev omdannet til en fælles branche- og interesseforening.

ADA tæller medlemmer geografisk placeret over hele landet.

ADA er en betegnelse for medlemmerne af Associerede Danske Arkitekter og bygherrens garanti for en samarbejdspartner med erfaring, faglig uddannelse og viden.

En ADA-arkitekt er en erfaren fagmand, der har en samlet praktisk og teoretisk uddannelse på ca. 9 år. De fleste af foreningens medlemmer har erfaring i at drive egen selvstændig tegnestue og som minimum erfaring og viden om at fungere som projektleder.

Foreningens formål er bl.a. gennem kursusvirksomhed at videreuddanne medlemmerne og tilføre medlemmerne know-how om at udvikle kreativ viden, effektiv projektering og rationelt byggeri.

Foreningens formål er:
  • at varetage og pleje de fælles faglige værdier  
  • at være troværdige rådgivere og stabile samarbejdspartnere, der bidrager med god arkitektur, tager hensyn til miljø og er i stand til at indfri de realistiske forventninger, der knytter sig til de enkelte byggeopgaver
  • at varetage kollegiale interesser for arkitekter og bygningskonstruktører
  • at yde en fælles indsats til arkitektfagets videreudvikling og at værne om standens anseelse
  • at medvirke til fremme af byggeriets udvikling og vilkår
facebook button   LinkedIn-button