profil-tryghed-sh For den bygherre, der skal udvælge en arkitekt, er det betryggende at vide, at den kommende samarbejdspartner har teknisk og teoretisk uddannelse, erfaring og dermed grundlag for realistisk indsigt i byggeøkonomi, byggestyring, byggepladsledelse, konstruktionsindsigt, indsigt i byggeriets tekniske installationer, konstruktionsteknik m.v. - alt sammen fundamentale forudsætninger for, at kunne opnå et byggeri med en arkitektonisk helhed og funktioner.

En kontakt til en ADA arkitekt betyder tryghed for bygherren.

Komplet medlemsfortegnelse findes i denne information - men herudover er foreningens sekretariat altid parat med oplysninger.
facebook button   LinkedIn-button